Antidopingpolitik

I løbet af 2015 og 2016 præsenteres Danmarks Cykle Unions antidoping-politik. Danmarks Cykle Union ønsker en aktiv politik på antidoping-området, hvilket bl.a. betyder, at der vil være stort fokus på udvalgte områder og implementering af aktive indsatser og handlinger. Sammen med Anti Doping Danmark vil Danmarks Cykle Union gå forrest og tilegne os erfaringer som vi dels kan bruge for at styrke antidoping-indsatsen i DCU, viden- og erfaringsdeling med andre specialforund samt et styrket samarbejdet med Anti Doping Danmark. 

Antidopingpolitik for Danmarks Cykle Union
Det er afgørende for Danmarks Cykle Union, at cykling, både på kort og langt sigt, er en fair og sundhedsmæssig forsvarlig idræt.

Danmarks Cykle Union er underlagt det Internationale Cykle Forbunds regler samt de Nationale Antidopingregler vedtaget af Anti Doping Danmark og Danmarks Idrætsforbund. Disse følger World Anti-Doping Agencys regler. Danmarks Cykle Union anerkender og respekterer alle gældende regler på antidopingområdet.

Ryttere, trænere, ledere, støttepersonale, frivillige, ansatte samt andre medlemmer af Danmarks Cykle Union er omfattet af antidopingpolitikken og ovenstående regler.

Formålet med Danmarks Cykle Unions antidopingpolitik er at sikre, at udøverne kan dyrke og konkurrere i cykling på lige vilkår, på en fair og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Politikken har ligeledes til formål at sikre, at alle, der varetager et tillidshverv, og alle der har en støttepersonelfunktion i Danmarks Cykle Union, kender og påtager sig ansvar i antidoping-arbejdet.

Doping er et kendt problem i cykelsport. Danmarks Cykle Union tager kraftigt afstand fra alle former for doping. Unionen vil gennem oplysning, uddannelse, dialog, inddragelse og information arbejde for en ren cykelsport. Danmarks Cykle Union anerkender, at omgivelserne også kan have en betydning for anvendelse af doping. Det betyder, at antidopingpolitikken også har fokus på omgivelser, herunder støttepersonale, forældre mm.

De organisatoriske rammer i Danmarks Cykle Union skal til enhver tid tilgodese den rene rytter og sikre fokus på dopingfrie rammer.

Det er Danmarks Cykle Unions mål:
- At Danmarks Cykle Union sikrer, at den enkelte rytters succes og mål kan opnås fuldt ud til rytterens grænse uden brug af ulovlige stoffer eller metoder, herunder at rytterens ære, værdier og selvværd er bevarede, også når begrænsningen ligger før målet

- At Danmarks Cykle Union oparbejder og vedligeholder tillid til organisationen, som sikrer at den rene rytter ikke står uden for fællesskab eller støtte, når rytteren siger nej til doping

- At Danmarks Cykle Union gennemfører foranstaltninger, som tilstræber gennemsigtighed og åbenhed i ryttermiljøer i forhold til belysning af risiko-adfærd hos ryttere samt risiko-motivation i rytternes miljø

- At Danmarks Cykle Union bidrager til at sikre, at doping-misbrugsnetværk kan brydes og klarlægges

- At Danmarks Cykle Union til en hver tid understøtter antidoping indsatsen i alle organisationens led gennem dialog, oplysnings- og forebyggelsesaktiviteter

- At Danmarks Cykle Union til enhver tid samarbejder aktivt med nationale og internationale antidoping-myndigheder

I forhold til målgrupper er målene for Danmarks Cykle Union:
- At Danmarks Cykle Union sikrer, at alle til en hver tid kan få støtte og vejledning dels i forhold til dopingforebyggelse og dels til aktuelle dopingproblematikker. Dette gælder for alle målgrupper eksempelvis ryttere, trænere og ledere, støttepersonale (d), ansatte og frivillige i unionen, forældre mv.

- At Danmarks Cykle Union støtter vores klubber i at tage et aktivt ansvar for antidopingarbejdet. 

Indsatsen i Danmarks Cykle Union
Det er holdningen i Danmarks Cykle Union, at ovenstående mål ikke kan stå alene. Som Union ønsker vi, at tage ansvaret for en aktiv antidopingindsats, hvor handlinger og indsatser er i fokus. Antidopingpolitikken i Danmarks Cykle Union vil til en hver tid udmøntes i konkrete handlinger. Disse handlinger beskrives som strategiske fokusområder. De strategiske fokusområder og er første skridt i retningen mod ovenstående mål. Danmarks Cykle Union er bevidste om, at ovenstående mål ikke nås på den korte bane, hvorfor de handlinger og indsatser som igangsættes har et flerårigt fokus. Første skridt er perioden 2015-2016. I løbet af 2016 bliver der gennemført en opfølgning og der udpeges og beskrives strategiske fokusområder fremadrettet.