DCU's sportslige regler

Klik her for at finde DCU's sportslige regler for 2017.

 

----

Meddelelse fra TK, dateret den 23. juni 2017

På given foranledning skal DCU-TK gøre opmærksom på følgende tilføjelse og korrektion til kapitel 9 §5 stk 3:

For Senior/U19 gælder at der ikke gives points til placeringer ud over 15. plads.
For B/U gælder at der ikke gives points til placeringer ud over 25. plads.

Med venlig hilsen
DCU Teknisk Kommission