Fremtidens organisering af Danmarks Cykle Union

Bestyrelsen i Danmarks Cykle Union har som et af fokusområderne for 2014 set nærmere på fremtidens organisering.

På den baggrund har et bredt sammensat strukturudvalg bestående af medlemmer fra såvel bredde og distrikter som landvej og MTB siden sommer arbejdet målrettet på at skabe et forslag til en ny struktur for DCU, der er mere tidsvarende og langt bedre evner at rumme de mange forskellige medlemsinteresser, ønsker og behov, der er lige nu - og så måtte opstå fremad i en driftig og hastigt voksende organisation som Danmarks Cykle Union.

Du kan nu downloade det vedtagede strukturoplæg. 

Download det vedtagede strukturoplæg