En Sportsklub har bl.a. flg. muligheder, rettigheder og forpligtelser:

 • Kan tegne konkurrencelicenser til udvalgte klasser:
  • Landevej: D, H-klasserne, Dame-klasserne, U17, U15/U16P, U13/U13P, U11/U11P 
  • MTB: C, H-klasserne, Dame-klasserne, U17, U15/U16P, U13/U13P, U11/U11P
 • Kan ikke udstede sportslige lederlicenser (sportsdirektør, mekaniker mv.)
 • Mulighed for at deltage i alle konkurrenceløb i ovennævnte klasser inkl. DM for veteraner og BU DM (ryttere fra en sportsklub kan ikke deltage i DM for eliten)
 • Ret til brug af dommervogn, resultatformidling, kommisærer m.v. via distrikterne/udvalg, til afholdelse af konkurrencecykelløb mod betaling som i 2014
 • Mulighed for at leje DCU`s tidtagningssystem mod betaling (til motionsløb)
 • Adgang til vidensbank (Træningsprogrammer, videoklip, træningsvejledning mm.)
 • Forpligtes til årligt at afholde et konkurrenceløb for minimum fem konkurrence klasser
 • Kan maksimalt have 8 licenser i alt fordelt på de klasser en sport klub kan tegne licens i. Hvis klubben i løbet af sæsonen overstiger 8 licenser og klubben vælger at tegne det 9. licens, rykker klubben automatisk op til elite året efter. Det samme gælder hvis klubbens ryttere rykker op i en klasse der ikke er omfattet ovenfor.
 • Klubbens trænere og ledere kan mod betaling deltage på DCU’s seminarer f.eks. trænerseminar.
 • Klubber med kommercielle navne kan ikke være sportsklub jf. DCU regler om teams med kommercielle navne.

Har automatisk de 6 DIF forsikringer:

 • En ansvarsforsikring for klubben
 • En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring
 • Psykologisk krisehjælp
 • En idrætsrejseforsikring til dækning på klubture
 • En retshjælpsforsikring
 • Forsikring af Netbank/Bankkonto

Alle klubmedlemmer, uanset klubkategori, modtager en grundpakke:

 • Mulighed for tilkøb af klippekort med 3 klip som giver adgang til at køre 3 konkurrencecykelløb, når der er tegnet motionslicens.
 • Mulighed for deltagelse i Motionsklasse ved konkurrencecykelløb
 • Event rabat ved Danmarks Cykle Unions arrangementer, når der er tegnet motionslicens
 • Handle på Danmarks Cykle Unions webshop
 • Nyhedsbreve fra Danmarks Cykle Union