Anvendelse af musik ved cykelløb

Medlemsklubber under Danmarks Cykle Union kan frit anvende musik ved deres cykelløb uden at skulle betale det såkaldte Koda-vederlag. Det sikrer en aftale, som Danmarks Cykle Union har indgået med Koda og Gramex, der forvalter rettighederne for ophavsretsbeskyttet musik. Danmarks Cykle Union har forhandlet en samlet pris for vores medlemsklubber og vederlaget er dækket af klubbernes medlemskontingent.

God aftale for klubberne 
Aftalen mellem Danmarks Cykle Union, Koda og Gramex omfatter cykelløb, der arrangeres af medlemsklubber under Danmarks Cykle Union. 

Aftalen betyder, at I som klub kan anvende enhver form for musik under jeres cykelløb samt 30 min. før og efter løbet. Musikken kan anvendes som underholdning for tilskuerne f.eks. baggrundsmusik i start- og målområder, musik til opvisning samt pausemusik under løbet. 

Begrænsninger
Aftalen dækker ikke cykelløb arrangeret af eller i samarbejde med tredjemand (f.eks. andre organisationer, virksomheder eller klubber), hvor Danmarks Cykle Union eller medlemsklubberne ikke anses som hovedarrangør.

Levende musik
Klubber der anvender levende musik til deres løb forpligter sig til at indberette repertoire senest 15 dage efter afholdelse af cykelløbet. Dette skal ske til koncertrapportering@koda.dk.

Spørgsmål
Ved spørgsmål til aftalen kan I kontakte Koda, ved Michelle Desirée Hansen på 61 89 32 39. 

- Gramex og Koda er to forskellige organisationer. De forvalter begge rettigheder til offentlig fremførelse, men for forskellige grupper af rettighedshavere. Gramex og Koda samarbejder på flere områder, så musikbrugere som for eksempel cafeer og butikker kan indgå en aftale med både Koda og Gramex på én gang.