Forsikringsordning

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har i forsikringsselskabet Tryg tegnet fem fælles (kollektive) forsikringer, som din forening, via medlemskabet af DIF, automatisk er dækket af.

De 5 forsikringer er:

  1. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.
  2. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.
  3. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.
  4. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet.
  5. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.

Hvis din klub får en skade jvf. ovenstående bedes du kontakte Tryg på følgende link: http://www.idraettensforsikringer.dk/Kontakt

Ønsker du at tjekke, om din klub kan have brug for ekstra forsikringer kan du få information herom på følgende link: http://www.idraettensforsikringer.dk/ForsikringsTjek