Landsholdsaktiviteter på tværs af discipliner

Med Danmarks Cykle Unions og Team Danmarks store kvindeprojekt er der fokus på, at projektet skal komme alle discipliner til gode.

Dette betyder helt konkret, at der efter sommersæsonen 2015 afholdes forskellige arrangementer, træningssamlinger og muligvis træningslejre på tværs af disciplinerne for de ryttere, der er landsholdsaktuelle eller vurderes at have potentiale til at kunne kvalificere sig til landsholdet.

Projeklederen, Catherine Marsal, står for organiseringen og udførelsen af disse arrangementer og så snart disse ligger mere fast, vil denne side blive opdateret med flere informationer omkring arrangementerne. Derudover sendes der også invitationer ud til alle relevante ryttere.

Landsholdsture og landsholdstrænere
Udover på landevejen, er det de respektive disciplinlandstrænere, der fungerer som landstrænere for kvinderne. Disse landstrænere udtager ryttere til landsholdsture samt EM og VM indenfor deres egne discipliner og indstiller ryttere til aktiviteterne på tværs af disciplinerne.

Landstrænerne fordeler sig således:
MTB: Mads Bødker
Bane: Casper Jørgensen, Martin Lollesgaard og Thomas Dalsted
Landevej: Catherine Marsal