Meddelelser fra Teknisk Kommission

Meddelelse fra TK, dateret den 23. juni 2017

På given foranledning skal DCU-TK gøre opmærksom på følgende tilføjelse og korrektion til kapitel 9 §5 stk 3:

 

For Senior/U19 gælder at der ikke gives points til placeringer ud over 15. plads.
For B/U gælder at der ikke gives points til placeringer ud over 25. plads.

 


Med venlig hilsen
DCU Teknisk Kommission

-------------------------------------------------------------

Meddelelse fra TK dateret 11. april. 2017 

UCI APPROVAL TRUKKET TILBAGE på"BMC-RMA-RD" CYKELRAMME OG GAFFEL

På given foranledning skal DCU-TK oplyse at UCI har trukket UCI-godkendelsen af ramme og gaffel tilbage op følgende model: BMC Roadmachine med godkendelses-navn "BMC-RMA-RD".

Den har været godkendt siden den 30/10-2015, men uheldigvis på et forkert grundlag. Den er derfor ikke længere godkendt under UCI's regler. Helt præcist fordi sadelrøret ikke overholder artikel 1.3.020.DCU-

TK skal understrege at forbuddet ikke vil blive håndhævet i almindelige danske løb, men hvis man deltager i UCI-løb i Danmark eller udlandet anbefales det at man anskaffer sig en anden ramme og gaffel.

Med venlig hilsen
DCU Teknisk Kommission


-------------------------------------------------------------

Meddelelse fra TK dateret 20. oktober 2016

Reminder vedr. regler for montering af styr 
Til ryttere, forældre, mekanikere m.fl.

Vi har ved det første løb på Ballerup Super Arena set, at flere ryttere anvender 3T Sphinx eller lignende styr.

Disse styr er lovlige, under forudsætning af at de er monteret efter nedenstående regel

§ 15 - Struktur

15.1 For løb som ikke er nævnt i artikel 15.2 må man kun bruge det klassiske “gedebukke”styr. Styrets hvilepunkt skal ligge inden for følgende område: Under en vandret linje gennem saddelens overside (B), over en vandret linje gennem de to hjuls top-punkter (C), foran et plan som flugter med kronrøret (D) og bagved et plan lodret gennem et punkt 5 cm foran centrum af forakslen (A), se Figur 8, side 23.

Til sprint, keirin og olympisk sprint kan linjen A trækkes lodret gennem et punkt 10 cm foran centrum af forakslen.

Kort summeret op.

I alle discipliner, undtagen sprint, keirin og olymipisk sprint (i dag holdsprint), må forreste kant af styret maksimalt være 5 cm foran en lodret linje igennem centrum af forakslen.

Manglende overholdelse af ovenstående vil medføre nægtelse af start eller diskvalifikation.
For download af ovenstående dokument, klik her.

Med venlig hilsen
DCU Teknisk Kommission


-------------------------------------------------------------

Meddelelse fra TK dateret 28. juni 2016 


På given foranledning skal DCU-TK opfordre ryttere/hold, som benytter sig af on-board kameraer jf. DCU's Sportslige Regler kapitel 7 §21, til at informere jury samt det øvrige felt om at de gør det.

/DCU-TK

-------------------------------------------------------------

Meddelelse fra TK dateret 23. maj 2016

På given foranledning skal DCU-TK hermed understrege at skivebremser ikke er tilladt i andre discipliner end MTB og Cross. Det er ikke tilladt at anvende skivebremser til linjeløb eller tidskørsler på landevej:

· Hvis man på landevejen stiller til start med skivebremservil man blive nægtet start.

· Hvis man opdages undervejs i et løb med skivebremser vil - hvis det er muligt - blive taget ud af løbet og tildelt en advarsel

· Hvis man kommer igennem et løb med skivebremser vil man blive diskvalificeret og slettet fra resultaterne og blive tildelt en advarsel.

Skulle man blive overset og ende med at starte/gennemføre alligevel er det ikke at betragte som en godkendelse af skivebremser jf. Kapitel 7 paragraf 3


/DCU-TK

-------------------------------------------------------------

Meddelelse fra TK dateret 22. januar 2016

På given foranledning skal TK gøre opmærksom på følgende regelændring fra og med 1/1-2016.

Bemærk at ordlyden kan ende med at fremstå lidt anderledes i den endelige tekst i reglerne.

Omkring Masterlicenser:

Der kan kun søges enten Elite eller Master-licens fra sæsonstart.

Det er ikke muligt at ændre licens i løbet af sæsonen. Heller ikke fra Master til Elite.

Dog dispenseres der for masterryttere, som i løbet af sæsonen får kontrakt på DCU eller UCI teams, hvortil der kræves Elitelicens. Det kan i disse tilfælde ikke lade sig gøre at skifte tilbage til masterlicens i samme sæson.

 

Alle aktive opfordres hermed til at overveje grundigt inden tegning af licens hvilken kategori de ønsker at køre i.

Bemærk at "Kategori" ikke er det samme som "Klasse". "Kategori" er Junior, U23, Master, Elite osv. "Klasse" er A, B, C osv.


/DCU-TK


-------------------------------------------------------------


Meddelelse fra TK dateret 8, september 2015

Ang. oprykning i kategori Master, Herre.

På given foranledning skal TK understrege at oprykning i kategori Master, Herre, skal ske ved indkørte 32 points for H40/50 og 40 points for H60/70 jf. reglerne; Kapitel 9 §1 stk 7-10.

Det betyder at oprykning finder sted fra det øjeblik det indkørte points-tal er nået.

Dvs. man rykker op i søndagens løb såfremt points-tallet er opnået i lørdagens løb hvis der er tale om to løb i samme weekend.

 

/DCU-TK


-------------------------------------------------------------

 

Meddelelse fra TK dateret 3. marts 2015.


Til alle aktive ryttere.

I forlængelse af DCU's regel om at ryttere på 190 cm eller mere kan lægge deres enkeltstarts-styr ud til 85 cm, har DCU besluttet at etablere en liste over de ryttere for hvem det vil være nødvendigt.

Vi skal derfor bede samtlige ryttere, der har det behov, om at medbringe dokumentation for deres højde; pas, sessionsbevis el. lign., ved årets første tidskørsel og fremvise det - inden start - så listen kan blive startet op.

Jf. terminsplanen er det Næstved BC's enkeltstart den 18/4-2015.

/DCU-TK"


-------------------------------------------------------------


Meddelese fra TK ang. 3T Sphinx styr - dateret 19. januar 2015
.

På given foranledning skal TK gøre opmærksom på at det nævnte styr har en meget lang rækkevidde. Det betyder at det i nogen tilfælde når længere ud end de tilladte 5 cm foran forhjulsnavet (DsR kapitel 7 § 15 stk 1/UCI art. 1.3.022).

TK opfordrer derfor alle, som benytter dette styr, til at sikre sig at det overholder reglerne.

DCU-TK

-------------------------------------------------------------