Om DCU

Danmarks Cykle Union (DCU) er en interesseorganisation for aktive cykelryttere, og alle der klæder om og bruger cyklen som konkurrence-, trænings- og motionsredskab.  DCU består af mere end 300 klubber og med samlet set over 30.000 medlemmer, fordelt over hele landet. Klubberne spænder vidt fra motionsklubber med fokus på hygge og sjov, til super elite klubber med ryttere på absolut topniveau.

Det betyder, at Danmarks Cykle Unions medlemmer er både dem der cykler for sjov, og dem der vinder medaljer til EM, VM og OL hvert år.  

DCUs formål er at aktivere flest mulige personer på alle niveauer og sikre den enkeltes udviklingsmuligheder indenfor cyklesportens rammer.

Danmarks Cykle Union er medlem af Danmarks Idrætsforbund og er Team Danmark Verdensklasseforbund, fordi vi vinder medaljer til Danmark.

DCUs formålsparagraf lyder:

 • at virke for fremme af cyklesporten i Danmark
 • at være det koordinerende led mellem de enkelte fraktioner og klubberne
 • at påse, at vedtagne love og bestemmelser for cyklesporten, såvel nationale som internationale, bliver respekterede
 • at være dansk cykelsports øverste repræsentant overfor myndigheder og organisationer, samt repræsentere dansk cyklesport i udlandet.

DCU er en politisk ledet interesseorganisation, hvor det er medlemmerne der igennem klubberne vælger de personer, der skal lede og styre Danmarks Cykle Union.


Den lovgivende forsamling er repræsentantskabet, der består af 15 medlemmer fra Distrikt Sjælland og 15 medlemmer fra distrikt Jylland, 4 fra DCU-Motion, samt DCUs formand, i alt 35 medlemmer. Repræsentantskabet mødes to gange årligt til henholdsvis årskongres i januar og midtvejskongres i juni. Her drøftes og udstikkes de overordnede pejlemærker for DCU.

Repræsentantskabet vælger på årskongressen en bestyrelse. Bestyrelsen består af seks medlemmer samt en suppleant. 
Bestyrelsen forestår den overordnede organisatoriske, økonomiske og politiske ledelse.
Bestyrelsen ansætter direktøren, der i det daglige er ansvarlig for DCU’s drift, økonomi og aktiviteter.

Danmarks Cykle Union er under bestyrelsen, organiseret med faglige og sportslige udvalg.

De sportslige udvalg er:


 • Baneudvalg
 • 
Børne-& Ungdomsudvalg
 • 
Crossudvalg
 • 
Dameudvalg

 • DCU Motion

 • Mountainbikeudvalg

 • Veteranudvalg
 • 
Eliteudvalg

De faglige udvalg er:


 • Kommissærudvalg

 • Teknisk Kommission
 • 
Ordens udvalg
Kontraktudvalg

Det er disse udvalg der sammen med de ansatte landstrænere, sekretariatet og udviklingsafdelingen, der løfter alle aktiviteter i DCU.

Se mere på nedenstående links: