Udvalg i Distrikt Jylland/Fyn og medlemmer af DCU udvalg

 

 

Udvalg

Medlemmer

Opgaver

 

 B&U Udvalg

 

Formand
Kim Skivild
30138355
kimskivild@yahoo.dk

Medlem
Mik Andersen
5
3501090
andersenmik@hotmail.com


Medlem
Tonny Breiner

Tlf. 22872353

Emial: tbreiner@fibermail.dk

 

Virke til nye initiativer for børn og unge såvel for at fastholde som for at skabe ny tilgang.

Varetager de sportslige aktiviteter indenfor børne- og ungdomscykling i Jylland/Fyn. Dette foregår indenfor de budgetmæssige rammer, og under ansvar overfor distrikts bestyrelsen.

Koordinerer børne- og ungdomsarbejdet i distriktet og til DCU`s B&U udvalg.

 

 

 Distriktets

Kommissærudvalg

 

 

Formand

Sanne S. Bendixen 
25122210
sannevschmidt@gmail.com

 

Medlem

Willy Frederiksen 
23406210
wf@esenet.dk

Medlem
Michael Lajer
29882580
m.lajer@hotmail.com

 

Forestå udnævnelse af løbskommissærer til distriktsløb.

Udvikling af nuværende og hvervning af nye kommissærer på Jylland/Fyn.

Sørge for udstyr til korpset. 

Dette indenfor de budgetmæssige rammer, og under ansvar overfor bestyrelsen.

 

 

Breddeudvalget     

 

Formand

Søren Boysen
E-mail: s.boysen@esenet.dk

 

Tlf.: 6160 8106

Medlem

Pelle Clemmensen

Tlf.: 2992 9066

E-mail: pelle.clemmensen@gmail.com

 

Medlem

John Myrup

Tlf.: 6170 2739

E-mail: jmyrup@hotmail.com

 

Medlem

John Sørensen

Tlf.: 2089 5121

E-mial: john.sorensen@webspeed.dk

 

Medlem

Arne Simonsen

Tlf.: 2177 1191

E-mial: arne@topkapperen.dk

 

 

Udvalgets formål:

Samle og organisere basic-klubber samt medlemmer af Elite og Sportsklubbers motionsafdelinger.

 

Koordinere og ved fælles indsats skabe de bedst mulige forudsætninger for at dyrke breddecykling i distriktet.

 

Ansvarsområder:

Opdatering af motionscykel løbskalenderen.

 

Vejledning af nye klubber.

 

Understøtning og i gang-sætning af nye aktiviteter.

 

Administration af distriktets tidtagervogn ifm. motions-cykelløb.