Praktiske informationer omkring afholdelse af cykleløb

 

Tjeklisten for løbsarrangører

Punkter, som skal være på plads inden jeres cykleløb. De første tre i nævnte rækkefølge. De øvrige sideløbende: 

 1. Ønsker om dato for afholdelse af jeres løb året efter sendes til den terminsansvarlige medio oktober. 

 2. Ansøgning om tilladelse til ruter sendes til den eller de kommuner.
  Overvej om det er relevant af ensrette, afspærre eller hastighedsbegrænse hele eller dele af ruten.
  Vedlæg rutekort med detaljeret beskrivelse af ovenstående.
  Husk angivelse af forplejningszone og affaldszone. 
    
 3. Ansøgning om polititilladelse til løbet, samt evt. assistance fra hjemmeværnet. 
  Hjemmeværnet skal have besked 4 måneder før løbet og det er politiet, der rekvirerer dem. 
  Vedlæg tilladelse fra kommunen, samt rutekort og forslag til postfordeling (se nedenstående).

 4. Aftaler med diverse hjælpere, der skal assistere på dagen.
  Start dette arbejde i GOD tid, ca. 2 måneder før løbet, og sørg for at booke ekstra folk. Der er altid nogle, der springer fra. 

 5. Aftaler omkring samaritter, toiletter, omklædning, leje af pølsevogn, m.m. 

 6. Udskrift af indskrivningslister i tre eksemplarer dagen før løbet. 

 

Yderligere informationer kan findes i arrangørmanualen, der kan hentes her: Arrangørmanual

 

Specielle regler DM- og Cup-løb: 

 • Når der køres Cup-løb (Post Cup, Junior Cup eller Dame Cup) et andet sted i landet, må der ikke køres andre løb for disse klasser på samme dag.
 • Ved Post Cup (A-klassen) køres der med specielle rygnr. Disse udleveres af sportschefen. 
 • Ved alle Cup-løb køres der om specielle præmier og trøjer. Disse udleveres af enten sportschefen, juniorlandstræneren eller dameudvalget.
 • DM for B&U, samt Veteraner køres altid som årgangsløb. Hvis du er i tvivl, hvad det betyder, så kontakt DCU's kontor.

 

Postfordeling:

En postfordeling indeholder en detaljeret beskrivelse af: 

1. Hvor mange folk, der skal stå i hvert kryds på ruten.

2. Hvilken type af kontroller, der skal står i hvert kryds.Tommelfingerreglen er, at hvis rytterne skal bryde vigepligten, så SKAL der stå en hjemmeværnsmand eller en Trafik Official i krydset. De øvrige kontroller kan så være flagfolk.

Vi anbefaler på det kraftigste, at lave en sådan postfordeling, da det nedsætter sagsbehandlingstiden hos politiet. 

 

 

 

 

Hjælpeværktøjer

 

 

Økonomi

Minimumpræmieskala for Distrikt Sjælland

PlaceringABCDH40H50H60DADBU19U19PU17U16PU15U13U13PU11U11P
1.500300200200BlomsterBlomsterBlomster500200300300200

I B&U-klasserne gives en præmie pr. påbegyndt 3 tilmeldte ryttere. 

Der gives pokaler til de tre første.
Herefter pokaler, medaljer eller naturalier til de øvrige. 

2.400200150150BlomsterBlomsterBlomster400150200200150
3.300150100100BlomsterBlomsterBlomster300100150150100
4.2001007575BlomsterBlomsterBlomster2007510010075
5.100755050BlomsterBlomsterBlomster10050757550
6.

Det er op til arrangøren, om der skal gives flere præmier

BEMÆRK: I U17 gives EN præmie pr. påbegyndt 3 startende.
Dog max. 25 præmier. Præmien for 6.-25. pladsen er kr. 50,-

Alle præmierækker er minimumspræmierækker. 
Der gives præmier efter princippet 1 præmie pr. 3 tilmeldte (inkl. efteranmeldelser), indtil minimumsniveauet er nået.
Det er tilladt for klubben at uddele yderligere præmier.

Veteraner: Blomster til nr. 1-5 uanset antal deltagere. Der må gerne gives yderligere præmier eller naturalier. 

Senior og junior: Mindst 5 pengepræmier ved flere end 15 startende. 

Points: Der gives points efter gældende regler - DCU's sportslige regler kap. 7 §16.

 

 

Startpengesatser Distrikt Sjælland

KlasseStartgebyr

A

Af de 130 kroner går kr. 30,- til dækning af neutral service, der stilles til rådighed af distriktet.
P.t. opkræver tilmeldingssystemet automatisk 25 kroner i service. Standard startgebyr for A klassen skal derfor være kr. 105,- i propositionerne.
Ved enkeltstart sættes startgebyret til kr. 80,- i propositionerne.  

 

Kr. 130,-

B, C, D, H40, H50, H60, DA, DB, U19, U19P

Hvis der er samkørsel mellem klasserne A og B skal B-ryttere også opkræves kr. 30,- ekstra til service. Se ovenstående.  

Hvis distriktet i øvrigt yder neutral service, f.eks. til DA eller U19 klasserne i forbindelse med Cup løb og lign. skal rytterne også betale kr. 30,- til servicevogn og materiel.

Kr. 100,-

U17

Kr. 80,-

U11, U11P, U13, U13P, U15, U16P

Kr. 60,-
Motions raceFrit

 

 

 

 

Fordeling af distriktsafgift

KlasseDistriktetKommissærerMaterielServicebilerTotal

A + B ved samkørsel

Kr. 20,-Kr. 10,-Kr. 5,-Kr. 25,-Kr. 60,-

Øvrige klasser + Motions race

Kr. 20,-Kr. 10,-Kr. 30,-

Gadeløb uanset klasse

Kr. 20,-

Kr. 10,-Kr. 30,-
Hvis der ydes service til gadeløbKr. 5,-Kr. 5,-

 

 Opdateret 6.5.2015