Praktiske informationer omkring afholdelse af cykelløb

Særligt tilbud for DCU klubber

Dansk Folkehjælp tilbyder klubber under DCU samarritere til en særlig pris der kan ses her.
Vagtrekvisitionen skal udfyldes og bør være vagtfordeleren i hænde 4 uger før løbet, dog senest 2 uger. Blanketten kan findes her.

 

Tjeklisten for løbsarrangører

Punkter, som skal være på plads inden jeres cykelløb. De første tre i nævnte rækkefølge. De øvrige sideløbende: 

 1. Ønsker om dato for afholdelse af jeres løb året efter sendes til den terminsansvarlige medio oktober. 

 2. Ansøgning om tilladelse til ruter sendes til den eller de kommuner.
  Overvej om det er relevant af ensrette, afspærre eller hastighedsbegrænse hele eller dele af ruten.
  Vedlæg rutekort med detaljeret beskrivelse af ovenstående.
  Husk angivelse af forplejningszone og affaldszone.
  Ansøgning om råden over vejareal i de forskellige kommuner kan findes her.
    
 3. Ansøgning om polititilladelse til løbet, samt evt. assistance fra hjemmeværnet. 
  Hjemmeværnet skal have besked 4 måneder før løbet og det er politiet, der rekvirerer dem. 
  Vedlæg tilladelse fra kommunen, samt rutekort og forslag til postfordeling (se nedenstående).

 4. Aftaler med diverse hjælpere, der skal assistere på dagen.
  Start dette arbejde i GOD tid, ca. 2 måneder før løbet, og sørg for at booke ekstra folk. Der er altid nogle, der springer fra. 

 5. Aftaler omkring samaritter, toiletter, omklædning, leje af pølsevogn, m.m. 

 6. Udskrift af indskrivningslister i tre eksemplarer dagen før løbet. 

 

Yderligere informationer kan findes i arrangørmanualen, der kan hentes her.

 

Specielle regler DM- og Cup-løb: 

 • Når der køres Cup-løb (Post Cup, Junior Cup eller Dame Cup) et andet sted i landet, må der ikke køres andre løb for disse klasser på samme dag.
 • Ved Post Cup (A-klassen) køres der med specielle rygnr. Disse udleveres af sportschefen. 
 • Ved alle Cup-løb køres der om specielle præmier og trøjer. Disse udleveres af enten sportschefen, juniorlandstræneren eller dameudvalget.
 • DM for B&U, samt Veteraner køres altid som årgangsløb. Hvis du er i tvivl, hvad det betyder, så kontakt DCU's kontor.

 

Postfordeling:

En postfordeling indeholder en detaljeret beskrivelse af: 

1. Hvor mange folk, der skal stå i hvert kryds på ruten.

2. Hvilken type af kontroller, der skal står i hvert kryds.Tommelfingerreglen er, at hvis rytterne skal bryde vigepligten, så SKAL der stå en hjemmeværnsmand eller en Trafik Official i krydset. De øvrige kontroller kan så være flagfolk.

Vi anbefaler på det kraftigste, at lave en sådan postfordeling, da det nedsætter sagsbehandlingstiden hos politiet. 

 

Hjælpeværktøjer

Omgangberegner, beregninger af omgangstider m.m. til cykelløb kan hentes her.

 

Økonomi

Minimumspræmieskala for Distrikt Sjælland kan hentes her.

Startpengesatser, distriktsafgift samt fordelingen af distriktsafgiften kan findes her.

 

Løbsjuryer i DCU Distrikt Sjælland

Oversigten over løbsjuryer for Distrikt Sjælland kan findes her.

 

Opdateret 22.09.2017