Nyheder - Sjælland

07-02-2016
Danmarks Cykle Union's MTB B&U Udvalg arrangerer igen i 2016, i samarbejde med MTB-klubber fra hele Danmark, DCU MTB Ungdoms Cuppen.
06-02-2016
Fristen for at indberette medlemstal udløb den 31. januar 2016. 41 klubber mangler at indberette, hvorfor der er åbnet for, at der frem til tirsdag den 9. februar kan indberettes medlemstal.
01-02-2016
Danmarks Cykle Unions nye medlemsportal ruller. Medlemsportalen er fremover stedet hvorfra trænere, ledere og ryttere fra alle medlemsklubber kan tegne licens, selv ændre medlemsoplysninger, tilmelde sig licensløb, købe chip, se...
29-01-2016
Mandag den 1. februar 2016, Uge 5, åbner Danmarks Cykle Unions nye medlemsside. En medlemsside hvorfra trænere, ledere og ryttere fra alle medlemsklubberne kan tegne licens, ændre medlemsoplysninger, tilmelde sig licensløb, købe...
27-01-2016
Bemærk at terminslisten endnu er foreløbig, og at ændringer kan forekomme. Den endelige, officielle, landevejstermin 2016 vil fremgå af tilmeldingssiden på Danmarks Cykle Unions nye licens- og medlemsside snarest. Løbene vil...
22-01-2016
Masterudvalget gør opmærksom på de nye klasseinddelinger til Master DM på landevej og bane: H30 nedlægges Til Master DM på landevej oprettes en H45 og en H55, således at der køres DM for herremaster i følgende klasser: H40,...
22-01-2016
På given foranledning skal TK gøre opmærksom på følgende regelændring fra og med 1/1-2016. Bemærk at ordlyden kan ende med at fremstå lidt anderledes i den endelige tekst i reglerne. Omkring Masterlicenser: Der kan kun søges...
Contact