Udvalg under DCU Distrikt Sjælland

 UdvalgMedlemmerOpgaver
 B&U Udvalg

Formand

Kenneth Dideriksen

Tlf. 32 52 25 65
Email: didder14@hotmail.com

Medlem

Mads Hansen
Tlf. 23475257
Email: mha@im.dk

Medlem

Vakant
Virke til nye initiativer for børn og unge såvel for at fastholde som for at skabe ny tilgang.
Varetager de sportslige aktiviteter indenfor børne- og ungdomscykling på Sjælland. Dette foregår indenfor de budgetmæssige rammer, og under ansvar overfor distrikts bestyrelsen.
Koordinerer børne- og ungdomsarbejdet i distriktet og til DCU`s B&U udvalg.
 Distriktets
Kommissærudvalg

Formand

Lars Gronemann

Tlf.: 23294315
Email: lars@trap-friis.dk

Forestå udnævnelse af løbskommissærer til distriktsløb.
Udvikling af nuværende og hvervning af nye kommissærer på Sjælland.
Sørge for udstyr til korpset.
Dette indenfor de budgetmæssige rammer, og under ansvar overfor bestyrelsen.

 DCU's
Kommissærudvalg

Medlem

Jan Kreutzfeldt
Tlf.: 40 54 25 42
Distriktets repræsentant i  Dameudvalget

Tina Dideriksen
Tlf.: 53 54 25 65
Email: didder14@hotmail.com

Varetage de sportslige aktiviteter indefor damecykling på Sjælland.

Virke til nye initiativer og varetage sportslige aktiviteter på distriktsniveau i samarbejde med distriktsbestyrelsen.

Udarbejder i samarbejde med distriktsbestyrelsen budget og handlingsplan.

 

 

Kontaktpersoner uden for udvalg:

OmrådeKontaktperson
 Motion


Sven-Arne Røpke
Tlf.: 39 69 03 50
Email: s.a.roepke@webspeed.dk

 Veteran


Henrik Zachariassen
Tlf.: 20 42 90 70
Email: zach@zach.nu

 Cross


Henrik Sørensen
Tlf: 26 14 64 14
Email: henriksor1sen@gmail.com

 MTB


Henrik Kirk
Tlf.: 30 78 87 00
Email: frmn@advodan.dk

 Bane

 
Kenneth Røpke
Tlf. 40 94 11 29
Email: kr@a-fys.dk

Revision


Kritisk Revisor

Helge Krogh
Tlf.: 21 47 80 15
Email: helge.krogh1@gmail.com

Kristisk Revisor

J. Anker Nielsen
Tlf.: 20 70 19 50
Email: sumberg@mail.tele.dk

Revisor Suppleant

Jens Lindblom
Tlf.: 20 43 71 18
Email: lindblom@privat.dk

 

 Opdateret 27.11.2015