Cyklecross-udvalget

Formand
Henrik Sørensen
Masten 24
3070 Snekkersten
Tlf. 26 14 64 14
E-mail: henriksor1sen@gmail.com

Medlem Sjælland
Alan Lange
Tlf. 59 16 12 13, mobil 20 33 28 21
E-mail: alanlange1951@gmail.com

Medlem Sjælland
Annette Berg
Mobil 29 78 32 37 
E-mail: cykelstjerne@hotmail.com

Medlem Jylland/Fyn

Rasmus Sloth
Mobil 20 18 61 43
E-mail: rasmussloth@hotmail.com

Medlem Jylland/Fyn
Anders Bro Bystrup
Mobil 27 53 80 25
E-mail: andersbystrup@gmail.com

Konsulent:
Henrik Djernis
Lynggårdsstien 4
4400 Kalundborg
Mobil 20 16 15 66
E-mail: info4400@fribikeshop.dk

Landstræner Cross
Vakant 


Funktionsbeskrivelse:

 • Udarbejde handlingsplaner og budgetter til bestyrelsen
 • Gennemføre de aktiviteter der er beskrevet i handlingsplaner og budgetter
 • Oplæg til målsætning
 • Aflægge skriftlig beretning på kongressen
 • Informere om udvalgets aktiviteter og økonomi til bestyrelsesmøder
 • Indkalde til og gennemføre relevante møder i henhold til forretningsordenen

Standardforretningsorden for alle udvalg:

 • udvalgets opgaver fremgår af DCUs love, samt bestyrelsens beskrivelse af overordnede funktioner, ansvar og kompetencer.
 • møder afholdes efter aftale i udvalget, når formanden finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring fra minimum to udvalgsmedlemmer.
 • møder indkaldes normalt med mindst 14 dages varsel.
 • at der til alle udvalgsmøder skal foreligge en dagsorden, som udsendes til udvalgets medlemmer samt i kopi til sekretariatet senest otte dage før mødet.
 • så vidt muligt bør dagsordenen indeholde beskrivelse af de emner, der skal behandles, samt være vedlagt relevante bilag.
 • udvalget er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne til stede.
 • udvalget har selvstændigt budgetansvar inden for de rammer, som fremgår af det seneste godkendte budget.
 • formanden for udvalget er ansvarlig for overholdelse af udvalgets budget.
 • når udvalget etablerer/ansøger om projekter, skal udvalget skriftligt præcisere projektets formål og økonomi.
 • udvalget skal udarbejde et beslutningsreferat der udsendes til udvalgets medlemmer, samt i kopi til sekretariatet inden 14 dage efter mødets afholdelse. Sekretariatet fremsender referatet til relevante personer.
 • hvis et udvalgsmøde afvikles som telefonmøde, skal der også udarbejdes beslutningsreferat.
 • al korrespondance som er relevant for DCU skal forefindes i kopi på DCUs sekretariat.