Bliv ATK ambassadørklub

Som et led i implementeringen og videndelingen har vi behov for at etablere en række ambassadørklubber.
Det er intentionen af ambassadørklubberne - på sigt - repræsenterer de forskellige cykeldiscipliner.
Derfor er opfordringen - Bliv AMBASSADØRKLUB - hjælp og inspirere andre klubber.
Hvis I gerne vil støtte op om dette så henvend jer til Jannek Tetzlaf som er ATK ansvarlig hos DCU og få en snak. 
Herunder kan du/I læse lidt om hvad det indebærer at blive en ambassadørklub.

Hvad det vil sige at være en ambassadørklub? 
1. En ambassadør klub står til rådighed overfor en mindre klub som gerne vil have inspiration til at kunne arbejde med, eller arbejde videre med ATK hjemme i egen klub. Den mindre klub henvender sig til en kontaktperson hos jer, som aftaler dag og tid. Klubben(eller klubbens repræsentanter) deltager på lige træningspræmisser med jeres klubs træning.
2. En gang årligt(kunne være foråret) - Henvender en ambassadørklub sig til en anden ambassadørklub og tager på besøg med det formål at kunne få viden og inspiration til at kunne blive en endnu bedre klub. En ambassadørklub er også vært for en anden ambassadørklub(kunne være efteråret) og giver ideer, erfaringsudveksler og opnår inspiration.
3. Som ambassadørklub tager klubben imod en ½ inspirationsdag fra DCU, som har til formål at inspirerer jer til hvorledes klubbens trænere og klubledelse kan arbejde med ATK og fungere som vært for andre klubber og dermed hjælpe, videndele og inspirere andre klubber. 

Hvad forventes der af en ambassadørklub?
1. Det forventes at klubben har trænere som enten er igang med eller har afsluttet en DCU Klub træneruddannelse og/eller en ATK B&U træneruddannelse.
2. Det forventes at klubben står til rådighed overfor klubber som ønsker inspiration til at arbejde med ATK. Og hvis den samme klub ønsker at komme på besøg igen eller har praktiske ATK spørgsmål, så kan de henvende sig til en kontaktperson fra klubben på telefon eller e-mail.

Har du/I uddybende spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Danmarks Cykle Union's ATK ansvarlige Jannek Tetzlaf på 40 881 882, eller på mail jannek.tetzlaf@gmail.com