Spor- og Naturudvalgets videnbank om Mountain bike spor byggeri

Adgang til offentlig og privat skov

Mountainbike-spor etableres naturligvis mest i skove og natur områder. I Danmark er skov- og naturområder ejet af Staten (med Naturstyrelsen som myndighed og forvalter), en kommune eller private skov ejere (privat personer, virksomheder eller foreninger).

Arealinfo.dk kan du finde ud af hvem der ejer det eller de arealer du kører på eller vil lave et spor projekt på. I vejledningen her kan du få hjælp til at finde oplysningerne og anden vigtig information på ArealInfo.dk.

Regler for færdsel i henholdsvis offentlig og privat skov kan du finde her, hvor der også er link til Naturbeskyttelses loven som er lovgrundlaget for bl. a. færdsel med cykel. Loven fortolkes lidt forskelligt af hhv. ejere og brugere, således foregår der en del dialog om bl.a. hvad en "almindelig" cykel er og hvordan en sti og vej defineres. Blandt andet derfor er det vigtigt som Mountain bike sports udøver og sporbygger at få skabt gode spor projekter hvor der via dialog opnås fælles forståelse for spor og færdsel i skove og naturområder.

Se evt. denne artikel fra Dansk Skovforening, samt foreningens tema om mountain biking. Seneste udvikling i dialogen fra Juli 2015 er kendelse fra Natur og miljøklagenævnet på en situation, hvor der beskrives at der godt må trækkes med cyklen, men ikke køres på den. Se artiklen som beskriver videre at det kan være svært at håndhæve en sådan regel, da mountain bike'en jo netop godt ville kunne køre på stien, hvor der kun må trækkes.

Naturstyrelsen, - og flere kommuner, er efterhånden bekendt med at administrere mountainbike-sporprojekter. Hos private skove kan det være svært at få ejeren i tale om mountain bike spor, men efterhånden ses flere spor i private skove med bl.a. betalingsmodeller direkte med rytteren, som fx på Langesø MTB-sporet. Andre spor i private skove ses ved kommuner der lejer arealer til spor, med baggrund i sundhedsfremmende foranstaltninger, som endnu et tilbud til borgere. Se fx sporgrupperne i Hammel og Hinnerup som opererer på lejet jord i Frijsenborg skovene.