Spor- og Naturudvalgets videnbank om Mountain bike spor byggeri

Organisering og ressourcer

Organisationen omkring et mountainbike-spor er vigtigt for succesfulde sporprojekter og deres levedygtighed.

Der bør skabes en robust organisation omkring et mountainbike spor projekt. Projektets initiativtagere bør danne en forening, som langsigtet kan blive garant for projektets anlæg, udvikling og vedligeholdelse. Foreningsdannelsen har mange fordele:

  • Ildsjæle og initiativtagere kan samle sig i en organisation med formand og bestyrelse - et sted hvor endelige beslutninger kan træffes
  • foreningen er en juridisk enhed der tager ansvaret fra individet
  • foreningen er en veldefineret forhandlingspart for samarbejdet med interessenter
  • Foreningen kan modtage midler fra fonde
  • foreningen kan sikre frivillige

Ofte opstår MTB udvalg fra klubber som i forvejen er organiseret. Bemærk, at det kan være en fordel at skabe en ny foreningen for selve sporbyggeriet, idet foreningernes formål ikke altid er foreneligt og en skarp profil for hver forening i mange sammenhænge kan være at foretrække.

Anlæg og vedligeholdelse af mountainbike spor kræver en del ressourcer. De fleste spor bliver finansieret af frivillig arbejdskraft i kombination med tilskud fra kommuner staten eller fonde. Nogle får fx leveret grus fra den offentlige myndighed der ejer skoven og andre får indtægter fra medlemsindtægter i sporforeninger. Derudover rejses der flere steder penge ved afholdelse af mountainbike løb, hvor overskuddet går til sporbygning.

De offentlige myndigheder i Danmark begynder flere steder at udvide med større bevillinger til sporanlæg, men har ikke fuldt ud fået øjnene op for at investering i mountainbike spor kan være ligeværdigt med sportshaller, idrætsanlæg og svømmehaller til andre sportsgrene.

Se mere om at skaffe midler til dit mountainbike spor projekt i menu punktet Fundraising til venstre.