Spor- og Naturudvalgets videnbank om Mountain bike spor byggeri

Frivillige

I Danmark har vi heldigvis en stærk kultur for frivilligt arbejde, og vi er gode til at danne foreninger og udvalg når noget skal skabes. Mountainbike-kulturen følger med og udvikles hele tiden, bl. a. ved at udøveren også tager ansvar for sporet der køres på. Den udvikling kendes fra bl.a. USA og UK hvor mantraet ”No dig, No ride” har en stærk kulturdannelse om at deltage i etablering og vedligehold af MTB-Spor. Rigtig mange byer i Danmark har cykelklubber med underudvalg eller selvstændige foreninger med frivillige der arbejder med spor.

Men frivillig arbejdskraft i klubber og foreninger kan være en uregerlig størrelse. Typisk ses en stor tilslutning i starten, men dalende fremmøde efter få spor arbejdsdage.

Det er således meget vigtigt at være realistisk omkring de ressourcer man kan skaffe, få tilpasset ambitioner for projektet og planlagt arbejdet efter det.

Typiske opgaver for frivillige, afpasset efter hvad der normalt motiverer:

  • Rydning
  • Afretning og komprimering af grus
  • Bygning af features

Typiske opgaver hvor der bør findes penge til professionelle entreprenører:

  • Udgravning af spor
  • Udkørsel af grus
  • Udkørsel af materialer

Ydermere er planlægning af arbejdsdage vigtigt; man skal vide præcist hvad der skal laves, maskiner, værktøj og materialer skal være på plads. Det er meget demotiverende at dukke op til en rodet arbejdsdag, hvor man ikke føler der bliver lavet nok ifht. de ressourcer der er dukket op. Planlægning og formidling af dagens arbejde er vigtigt.