Spor- og Naturudvalgets videnbank om Mountain bike spor byggeri

Vedligehold

Et godt sporprojekt skal indeholde aftaler og organisering af vedligeholdelsen af sporet. Brugere, ejere og andre interessenter er alle interesseret i at sporprojektet kan få succes over en lang levetid, således skal det sikres at der kan reageres på elementer der kræver indsats efter anlægsfasen.

Indsatser kræves som regel efter slid, tilvoksning, skovdrift, hærværk, jordsætninger mv. De største vedligeholdelses opgaver under drift af mountain bike spor er:

  • Tilbageskæring af tilvokset spor korridor
  • Fjernelse af dødt plantemateriale fra sporet (Blade, grene og stammer)
  • Bortledning af vand fra huller i sporet
  • Hindring af uautoriserede genveje på sporet

 Læs mere om vedligeholdelse af mountain bike spor i menuen til venstre.