Kaptajnkursus (2 moduler)

Ved spørgsmål til eller ønske om at deltage på uddannelseskurser i efteråret 2017/forår 2018 rettes henvendelse til DCU's kontor. 
Kontakt Danmarks Cykle Union, dcu@dcu-cykling.dk

Hvordan styrer man et hold motionister med forskellig baggrund, forskellige færdigheder på cyklen og med meget forskelligt ambitionsniveau?

Dette kursus henvender sig til de klubtrænere/kaptajner, der ønsker et redskab til at planlægge og gennemføre en god træning for alle i klubben.

 

Emner

Indhold

Modul 1

 

Velkommen
DCU’s træneruddannelser
Deltagerpræsentation

Praktisk træning

 

Evaluering af praktisk træning  

 

Sikkerhed

 

½ lektion: Velkommen og introduktion til DCU’s uddannelsestilbud til Kaptajner og Trænere.
Kort præsentation af undervisere og deltagere.

2 lektioner: Praktisk træning på landevejen i forskellige grundliggende kørestile. 
Instruktion, øvelser og feedback undervejs.

½ lektion: Evaluering og drøftelse af observeringer og læringspunkter, i forbindelse med den praktiske træning.

2½ lektioner: Gennemgang af grundlæggende sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med cykelsporten, og med speciel fokus på aspekter, i forbindelse med træningsmæssige aktiviteter i klubben. 
Hvordan anvendes de forskellige kørestile med udgangspunkt i sikker kørsel?
Hvordan anvendes signalgivning som nøglen til sikker kørsel?

Lørdag

 

Kaptajnrollen


 

 

Kommunikation/feedback

 

 

Bikehandling 

 

Praktisk træning

 

 

Planlægning

2 lektioner: Kaptajnens rolle i forhold til bl.a. eget ansvar, socialt ansvar og sikkerhedsmæssigt ansvar.
Hvilke forskellige egenskaber er det ønskeligt at Kaptajner besidder og udvikler?
Hvilket fundament skal Kaptajnens aktiviteter hvile på i klubben?

2 lektioner: Kaptajnen som kommunikator og instruktør. Hvilke værktøjer skal tages i anvendelse i forbindelse med den gode kommunikation, og hvordan gives feedback til holdet?

1 lektion: Hvorledes håndteres cyklen på den bedste tekniske måde, så sikkerheden i bl.a. holdkørsel bliver højest mulig?

2 lektioner: Praktisk træning på lukket bane, hvor der trænes forskellige bikehandlingøvelser. Samtidig trænes kommunikation/instruktion/feedback i forbindelse med de forskellige øvelser.

1 lektion: Gennemgang af, hvilke forhold og forudsætninger, der skal tages højde for, når der skal planlægges en sikker træningstur. 
Hvordan struktureres en træningstur?
Hvordan tages der højde for store forskelle mellem rytterne på det hold der skal ud og træne?