Uddannelseskalender 2017

Danmarks Cykle Unions uddannelseskalender for efteråret 2017 vil blive offentliggjort snarest.

 
Spørgsmål sendes til DCU's administration. 
Kontakt dcu@dcu-cykling.dk


BEMÆRK 
Du kan kun få adgang til Træner 2 Uddannelserne, hvis du har taget Træner 1, inden du starter på Træner 2. Alle tilmeldinger vil blive kontrolleret. Forløbet er tilsvarende gældende MTB Træner Uddannelserne. 


DCUs egne uddannelser
Kaptajn kursus
Træner 1-2
MTB Træner 1-2-3 (Træner 3 er under udarbejdelse)
ATK B&U Træner
Specialtræneruddannelsen (overbygning på Diplomtræneren)

 

DIF Uddannelser/kurser 

Diplomtræner 
ITA Træner
Trafikofficial
Coaching uddannelse
Kassererkursus
Bestyrelseskursus
Hold det gode møde
Fastholdelse og rekruttering af medlemmer
De frivillige i fokus
Rekruttering af nye ledere
Konflikthåndtering
God ledelse
Gør klubben synlig