Klubtræner 1

Danmarks Cykle Unions Træneruddannelser

Træner 1 består af 4 moduler. Indhold og program for modulerne:
  

 

Emner

Indhold

Modul 1

 

Velkommen og overordnet
DCU's træneruddannelser

Deltagerpræsentation

Trænerrollen

Kommunikation

Køresikkerhed

Arbejdskrav i cykelsporten

 

2 lektioner: Velkomst, gennemgang af DCU's uddannelsestilbud og deltagerpræsentation

 

2 lektioner: Trænerrollen i overordnet perspektiv og i relation til trænerens ansvar

 

3 lektioner: Kommunikation, formidling og feedback som effektivt værktøj i dagligdagens træning

 

3 lektioner: Generel køresikkerhed og de forskellige køreformer til anvendelse i træningen

 

3 lektioner: Generelle og specifikke arbejdskrav i cykelsporten

Modul 2

 

Arbejdsfysiologi

 

Centrale og perifere parametre

 

Aerob energiomsætning

1 lektion: Opsamling fra forrige modul

 

1 lektion: Grundlæggende elementer i arbejdsfysiologi  

 

3 lektioner: Gennemgang af centrale og perifere parametre og deres betydning for energiomsætningen generelt

 

4 lektioner: Gennemgang af aerob energiomsætning og betydningen af maksimal iltoptagelse, hjertets slagvolumen m.m.

Modul 3

 

Intervaltræning generelt

 

Aerobe træningsformer

 

Aerobe intervaltyper

1 lektion: Opsamling fra forrige modul

 

2 lektioner: Intervaltræning set i forhold til bl.a. pulszoner, intensitet og kombination mellem arbejde og restitution

 

3 lektioner: Aerobe træningsformer i forhold til lav, medium og høj intensitet

 

3 lektioner: Aerobe intervaltyper – VO2Max og AT. Anvendelse og sammensætning.

Modul 4

 

Træningsplanlægning

 

Differentieret træning

 

Samlet teoretisk og praktisk opgave for Træner 1

1 lektion: Opsamling fra forrige modul

 

2 lektioner: Træningsplanlægningens forskellige elementer og sammenhæng til bl.a. årsplan og formtoppe

 

1 lektion: Differentieret træning som effektivt værktøj til at håndtere større træningshold

 

5 lektioner: Gennemførelse af en samlet teoretisk og praktisk opgave, der kombinerer de fleste af Træners 1's forskellige emner. Opgaven løses i undervisningslokalet og på landeven.